Question 127:140
Common
Kanji Quiz
Score 0:


 
shima

ship
fish
island
whale